Хоротека  • Forum  • em@il  •  Кошница  •  Вход  •  English
 МУЗИКА

 ПEСНИ

 ТАНЦИ

 НОСИИ

 ЗАНАЯТИ

 ЛИЧНОСТИ
 ОБИЧАИ

 ГОЗБИ

 МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ

 ЗАВЕДЕНИЯ
 КЛУБОВЕ

 АНСАМБЛИ
  Професионални /24
  Самодейни /138

 ФОРМАЦИИ

 ВИДЕО

 СНИМКИ
 КОНКУРСИ

 СЪБИТИЯ

 ОТЗИВИ

 ПОЗДРАВИ
 МАГАЗИН

 НОВИНИ

 ОБЯВИ

 РАБОТА
АНСАМБЛИ | Самодейни | Велико Търново |
Търсене     

ТЪРНОВЧЕ - ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ

Фолклорен ансамбъл „Търновче” е сдружение с нестопанска цел и осъществява обществено-полезна дейност, изразяваща се в:
-Обучение и възпитение в духовните ценности на българското народно творчество;
-Популяризиране и реализация на фолклорното, танцовото и музикалното изкуство;
Ансамбълът има задача да съхрани фолклорното богатство, бит, култура и самочувствие на българския народ; да повишава родолюбието,патриотизма и българщината у подрастващите; да стане контрагент на културна комуникация чрез концерти на живо и с представянето си пред електронни медии – национални и местни, задоволявайки духовните потребности на по-широк кръг от социални групи на населението, населяващи по-отдалечени краища на страната; да се стреми към приобщаване към европейските културни ценности със своята уникалност, като част от европейската цивилизация.

ФА” Търновче” дава възможност за навлизане на голям брой деца и младежи от гр. В. Търново в тайните на танцовия фолклор, предоставя възможност за развитие и изява на таланта на младите хора в областта на танцовото изкуство, повишава националното самочувствие на нашите деца, формира общочовешки добродетели и идентичност.
ФА ” Търновче” е школа за възпитаване етика, естетика и национален дух у децата!
Ансамбълът е създаден през 1986 година. Основател и дългогодишен художествен ръководител е Бонка Бонева-хореограф и педагог. Към настоящия момент в състава участват над 100 деца на възраст от 6 до 18 години, разпределени в три възрастови групи.
Многобройни са участията на децата в общински, национални и международни фестивали.Многобройни са и наградите, спечелени от различни конкурси и състезания в областта на фолклорните танци и това е повод за гордост и удовлетво-реност от съвместната дейност и на деца и на художествен ръководител.
Обликът на ФА „ Търновче” внушава на всеки, докоснал се до изкуството му, че фолклорът е безценното духовно съзидание на един народ, което живее и органично прониква в съвременността.
Заниманията на децата се провеждат във Военен клуб гр.В.Търново.
телефон за контакт:
0888 678 333 Б.Бонева
Email: boneva252@abv.bg ;
ani_7212@dir.bg


10 / 03 / 2011 Добавил : Анелия Вачева
Четения : 31182

Публичен коментар
Коментирай темата в нашия форум


Коментари / оценки :   НОВО
БЪЛГАРСКА РОЗА - клуб по български народни танци
Volksdansgroep Bulgaarse Roos Den
НА ХОРОТО в БРЮКСЕЛ - клуб по български народни танци
Клубът по български народни танци в Брюксел
 КАЛЕНДАР

RSS  Следи във FaceBook  FAQ  Info  За нас  За реклама  Приятели  Pulsator  Platnata  В Интернет  Форум© 2019 Horo.bg